Rankų darbas
Visi mūsų darbai skirtingi ir unikalūs. Tai lemia medžių unikalumas, noras eksperimentuoti ir išbandyti naujus sprendimus. Visi mūsų gaminiai yra rankų darbo.

Ventos g. 8, Krakiai, LT-89237

+370 696 99229

info@baume.lt

Sekite mus
Baume

Pristatymas ir grąžinimas

PRISTATYMAS

 

Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Galimi pasirinkimai:

 1. Siuntos atsiėmimas pasirinktame OMNIVA paštomate – 3.3 €
 2. Siuntos pristatymas nurodytu adresu OMNIVA kurjeriu – 4.9 €

Nemokamas pristatymas į pasirinktą paštomatą galioja apsipirkus už 60 € arba daugiau.

Nemokamas pristatymas kurjeriu galioja apsipirkus už 100 € arba daugiau.

Mažeikiuose galimas atsiėmimas vietoje.

 

 

GRĄŽINIMAS

 1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju aptarė jos trūkumus, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo, savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per sutartą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per sutartą terminą jų nepašalintus trūkumus pašalino pats vartotojas ar su trečiųjų asmenų pagalba;
 • vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 1. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.
 2. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
 3. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
 4. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas, nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
 5. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.
 7. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
 8. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
 9. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 9 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 10. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 9 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes, kurioms priimti reikia Pardavėjo sutikimo, remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu nr. 697 “dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”.